Bộ sưu tập: Tủ Văn Phòng

178 sản phẩm
 • Tủ tài liệu gỗ ghép cao su - THSG10 - Nội Thất Viết Vinh
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 12 ngăn TU984-3K - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát - TU984-3K
  Giá thông thường
  5.150.000₫
  Giá bán
  5.150.000₫
  Giá thông thường
  6.180.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc sắt di động HS3 văn phòng cao cấp
  Hộc sắt di động - HS3
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ ghép 12 ngăn TU118-12D - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ ghép Hòa Phát -TU118-12D
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 18 ngăn TU986-3K - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát - TU986-3K
  Giá thông thường
  5.900.000₫
  Giá bán
  5.900.000₫
  Giá thông thường
  7.090.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ File tài liệu 15 ngăn TU15F - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ File Hòa Phát -TU15F
  Giá thông thường
  5.030.000₫
  Giá bán
  5.030.000₫
  Giá thông thường
  6.030.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ treo chìa khóa TK200 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.250.000₫
  Giá bán
  2.250.000₫
  Giá thông thường
  2.700.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 20 ngăn TU985-4K - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  7.390.000₫
  Giá bán
  7.390.000₫
  Giá thông thường
  8.870.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu gỗ DC1350V4 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Verneer - DC1350V4
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc tài liệu 4 ngăn SV402 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu SV Hòa Phát - SV402
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ gỗ NT1960-3G/4D - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát -NT1960-3G4D
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu 2 buồng NT1960KG - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát -NT1960KG
  Giá thông thường
  4.180.000₫
  Giá bán
  4.180.000₫
  Giá thông thường
  5.020.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ gỗ NT850D - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát -NT850D
  Giá thông thường
  2.150.000₫
  Giá bán
  2.150.000₫
  Giá thông thường
  2.590.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu lửng NT1600D - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát -NT1600D
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ gỗ Hòa Phát NT1960G - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát - NT1960G
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ gỗ NT1960D - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát - NT1960D
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát NT1960 - Nội thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát -NT1960
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ gỗ Hòa Phát NT1960-3B - Nội thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát -NT1960-3B
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu 3 buồng NT1960-3B3N - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát -NT1960-3B3N
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu 4 buồng NT1960-4B - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát -NT1960-4B
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 9 ngăn TU983-3K - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát - TU983-3K
  Giá thông thường
  4.940.000₫
  Giá bán
  4.940.000₫
  Giá thông thường
  5.930.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc sắt di động HS1 - hộc di động - Nội Thất Hoà Phát
  Hộc sắt di động - HS1
  Giá thông thường
  2.050.000₫
  Giá bán
  2.050.000₫
  Giá thông thường
  2.470.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc di động Hòa Phát M3DV1 - Nội thất Hòa Phát
  Hộc di động - M3DV1
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ cố định HRTP01 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ ROYAL - HRTP01
  Giá thông thường
  2.220.000₫
  Giá bán
  2.220.000₫
  Giá thông thường
  2.660.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ di động TPV1 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ - TPV1
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ di động TP03 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ sơn PU- TP03
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ giám đốc TP05 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ sơn PU-TP05
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ di động TP06H1 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ sơn PU-TP06H2
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu lãnh đạo DC1840V1 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Verneer - DC1840V1
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu Hòa Phát DC1840V5 - nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Verneer - DC1840V5
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc di động sơn PU M3D - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.310.000₫
  Giá bán
  1.310.000₫
  Giá thông thường
  1.580.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc cố định Hòa Phát M3DV2 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ giám đốc gỗ Verneer DC2000V2 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Verneer - DC2000V2
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu sơn PU DC940H1 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ sơn PU - DC940H1
  Giá thông thường
  4.220.000₫
  Giá bán
  4.220.000₫
  Giá thông thường
  5.060.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc di động sơn PU M1D1F - Nội Thất Hòa Phát
  Hộc di động - M1D1F
  Giá thông thường
  1.450.000₫
  Giá bán
  1.450.000₫
  Giá thông thường
  1.740.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc di động sơn PU M1D1O - Nội Thất Hòa Phát
  Hộc di động - M1D1O
  Giá thông thường
  1.280.000₫
  Giá bán
  1.280.000₫
  Giá thông thường
  1.530.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc cố định 2 ngăn kéo HRH1D1F - Nội Thất Hòa Phát
  Hộc ROYAL - HRH1D1F
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc cố định 3 ngăn HRH3D - Nội Thất Hòa Phát
  Hộc ROYAL - HRH3D
  Giá thông thường
  1.530.000₫
  Giá bán
  1.530.000₫
  Giá thông thường
  1.850.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc di động HRM1D1F - Nội Thất Hòa Phát
  Hộc ROYAL -HRM1D1F
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu DC1350H3 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ sơn PU - DC1350H3
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng