Bộ sưu tập: Hộc và Tủ Phụ

54 sản phẩm
 • Hộc sắt di động HS3 văn phòng cao cấp
  Hộc sắt di động - HS3
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc tài liệu 4 ngăn SV402 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu SV Hòa Phát - SV402
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Kệ CPU di động HRC02 - Nội Thất Hòa Phát
  Kệ CPU
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc sắt di động HS1 - hộc di động - Nội Thất Hoà Phát
  Hộc sắt di động - HS1
  Giá thông thường
  2.050.000₫
  Giá bán
  2.050.000₫
  Giá thông thường
  2.470.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc di động Hòa Phát M3DV1 - Nội thất Hòa Phát
  Hộc di động - M3DV1
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ cố định HRTP01 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ ROYAL - HRTP01
  Giá thông thường
  2.220.000₫
  Giá bán
  2.220.000₫
  Giá thông thường
  2.660.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ di động TPV1 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ - TPV1
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ di động TP03 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ sơn PU- TP03
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ giám đốc TP05 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ sơn PU-TP05
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ di động TP06H1 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ sơn PU-TP06H2
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc cố định Hòa Phát M3DV2 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc di động sơn PU M3D - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.310.000₫
  Giá bán
  1.310.000₫
  Giá thông thường
  1.580.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc di động sơn PU M1D1F - Nội Thất Hòa Phát
  Hộc di động - M1D1F
  Giá thông thường
  1.450.000₫
  Giá bán
  1.450.000₫
  Giá thông thường
  1.740.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc di động sơn PU M1D1O - Nội Thất Hòa Phát
  Hộc di động - M1D1O
  Giá thông thường
  1.280.000₫
  Giá bán
  1.280.000₫
  Giá thông thường
  1.530.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc cố định 2 ngăn kéo HRH1D1F - Nội Thất Hòa Phát
  Hộc ROYAL - HRH1D1F
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc cố định 3 ngăn HRH3D - Nội Thất Hòa Phát
  Hộc ROYAL - HRH3D
  Giá thông thường
  1.530.000₫
  Giá bán
  1.530.000₫
  Giá thông thường
  1.850.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc di động HRM1D1F - Nội Thất Hòa Phát
  Hộc ROYAL -HRM1D1F
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc di động 3 ngăn HRM3D - Nội Thất Hòa Phát
  Hộc ROYAL -HRM3D
  Giá thông thường
  1.290.000₫
  Giá bán
  1.290.000₫
  Giá thông thường
  1.560.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ di động HRTP01BX - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ ROYAL - HRTP01BX
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ TPV2 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ - TPV2
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ TPV3 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ - TPV3
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ thấp DC8040H2 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ thấp sơn PU - DC8040H2
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ di động TP02 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ sơn PU - TP02
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ cố định HRTP02 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ ROYAL - HRTP02
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ di động TP04 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ sơn PU- TP04
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ di động HRTP02BX - Nội Thất hòa Phát
  Tủ phụ ROYAL - HRTP02BX
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu thấp HR860 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu ROYAL - HR860
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ thấp 2 cánh SV802D - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu SV Hòa Phát - SV802D
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ thấp DC8040H1 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ thấp sơn PU - DC8040H1
  Giá thông thường
  2.840.000₫
  Giá bán
  2.840.000₫
  Giá thông thường
  3.410.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ thấp DC1240H1 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ thấp sơn PU - DC1240H1
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ ghép bộ HR1800-2B và HR950-3B - Tủ Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ gỗ thấp SV802 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu SV Hòa Phát - SV802
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ gỗ Hòa Phát SV1960G - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu SV Hòa Phát - SV1960G
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Giường HN6 RB
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Kệ HN1 RB - Đại lý phân phối Nội Thất Hòa Phát Uy Tín TpHCM
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Kệ HN2 RB - Đại lý phân phối Nội Thất Hòa Phát Uy Tín TpHCM
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ áo HN1
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ Rượu HN5
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ RB
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ giầy thông minh TG301 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng