Bộ sưu tập: Ghế Nhân Viên

8 sản phẩm
 • Ghế nhân viên SG550 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  710.000₫
  Giá bán
  710.000₫
  Giá thông thường
  880.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viên SG550K - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viênSG130K - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  680.000₫
  Giá bán
  680.000₫
  Giá thông thường
  810.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viên SG502 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.500.000₫
  Giá bán
  1.500.000₫
  Giá thông thường
  1.800.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viên SG130 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viên SG555K - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viên SG528 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.260.000₫
  Giá bán
  1.260.000₫
  Giá thông thường
  1.510.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viên SG529 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  810.000₫
  Giá bán
  810.000₫
  Giá thông thường
  960.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng