Bộ sưu tập: Ghế Nhân Viên

9 sản phẩm
 • Ghế nhân viên SG550 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  660.000₫
  Giá bán
  660.000₫
  Giá thông thường
  800.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viênSG130K - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  610.000₫
  Giá bán
  610.000₫
  Giá thông thường
  730.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viên SG502 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.360.000₫
  Giá bán
  1.360.000₫
  Giá thông thường
  1.630.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viên SG130 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viên SG550K - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viên SG550 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  640.000₫
  Giá bán
  640.000₫
  Giá thông thường
  770.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viên SG555K - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viên SG528 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.140.000₫
  Giá bán
  1.140.000₫
  Giá thông thường
  1.370.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viên SG529 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  730.000₫
  Giá bán
  730.000₫
  Giá thông thường
  870.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng