Báo giá dự án, vui lòng liên hệ 0903633741

Bộ sưu tập: Tủ Newtrend Đựng Tài Liệu

10 sản phẩm
 • Tủ gỗ NT1960-3G/4D - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát -NT1960-3G4D
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu 2 buồng NT1960KG - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát -NT1960KG
  Giá thông thường
  3.450.000₫
  Giá bán
  3.450.000₫
  Giá thông thường
  4.140.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ gỗ NT850D - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát -NT850D
  Giá thông thường
  1.770.000₫
  Giá bán
  1.770.000₫
  Giá thông thường
  2.130.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu lửng NT1600D - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát -NT1600D
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ gỗ Hòa Phát NT1960G - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát - NT1960G
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ gỗ NT1960D - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát - NT1960D
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát NT1960 - Nội thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát -NT1960
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ gỗ Hòa Phát NT1960-3B - Nội thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát -NT1960-3B
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu 3 buồng NT1960-3B3N - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát -NT1960-3B3N
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu 4 buồng NT1960-4B - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu Newtrend Hòa Phát -NT1960-4B
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng