Bộ sưu tập: Bàn Cấp Trung Cho Lãnh Đạo

11 sản phẩm
 • Bàn trưởng phòng ET1400A - Nội Thất hòa Phát
  Giá thông thường
  4.240.000₫
  Giá bán
  4.240.000₫
  Giá thông thường
  5.090.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1400B - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1400G - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  4.320.000₫
  Giá bán
  4.320.000₫
  Giá thông thường
  5.190.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1600F - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  3.470.000₫
  Giá bán
  3.470.000₫
  Giá thông thường
  4.160.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1600H - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  440.000₫
  Giá bán
  440.000₫
  Giá thông thường
  530.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1600M - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1600T - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1400C - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1400D - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1600E - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  4.510.000₫
  Giá bán
  4.510.000₫
  Giá thông thường
  5.420.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1600N - Nội Thất hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng