Báo giá dự án, vui lòng liên hệ 0903633741

Bộ sưu tập: Bàn Cấp Trung Cho Lãnh Đạo

11 sản phẩm
 • Bàn trưởng phòng ET1400A - Nội Thất hòa Phát
  Giá thông thường
  3.850.000₫
  Giá bán
  3.850.000₫
  Giá thông thường
  4.620.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1400B - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1400G - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  3.920.000₫
  Giá bán
  3.920.000₫
  Giá thông thường
  4.710.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1600F - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  3.150.000₫
  Giá bán
  3.150.000₫
  Giá thông thường
  3.780.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1600H - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  400.000₫
  Giá bán
  400.000₫
  Giá thông thường
  480.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1600M - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1600T - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1400C - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1400D - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1600E - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  4.100.000₫
  Giá bán
  4.100.000₫
  Giá thông thường
  4.920.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn trưởng phòng ET1600N - Nội Thất hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng