Báo giá dự án, vui lòng liên hệ 0903633741

Bộ sưu tập: Ghế Chủ Tịch

20 sản phẩm
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ01 - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế da cao cấp Hoà Phát ghế dùng cho các lãnh đạo công ty doanh nghiệp
  Giá thông thường
  4.000.000₫
  Giá bán
  4.000.000₫
  Giá thông thường
  4.800.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ08 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  5.950.000₫
  Giá bán
  5.950.000₫
  Giá thông thường
  7.140.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ09 - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế da cao cấp Hoà Phát ghế dùng cho các lãnh đạo công ty doanh nghiệp
  Giá thông thường
  4.050.000₫
  Giá bán
  4.050.000₫
  Giá thông thường
  4.860.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ10 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ11 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  4.130.000₫
  Giá bán
  4.130.000₫
  Giá thông thường
  4.960.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ12 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  4.250.000₫
  Giá bán
  4.250.000₫
  Giá thông thường
  5.100.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ16 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  5.200.000₫
  Giá bán
  5.200.000₫
  Giá thông thường
  6.240.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ17 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  3.690.000₫
  Giá bán
  3.690.000₫
  Giá thông thường
  4.430.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ19 - Nội thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ20 - Nội thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  11.750.000₫
  Giá bán
  11.750.000₫
  Giá thông thường
  14.100.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ21 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ22 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  18.200.000₫
  Giá bán
  18.200.000₫
  Giá thông thường
  21.840.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ23 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  14.500.000₫
  Giá bán
  14.500.000₫
  Giá thông thường
  17.400.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ24 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ25 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ26 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ30 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  3.560.000₫
  Giá bán
  3.560.000₫
  Giá thông thường
  4.280.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ33 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.970.000₫
  Giá bán
  2.970.000₫
  Giá thông thường
  3.570.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ34 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  4.200.000₫
  Giá bán
  4.200.000₫
  Giá thông thường
  5.040.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ36 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng