Bộ sưu tập: Nội Thất Y Tế - Bảng Màu

13 sản phẩm
 • Bảng 2 mặt - Nội Thất Viết Vinh
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Giường y tế Hòa Phát GYT01 - Nội Thất Hòa Phát
  NỘI THẤT Y TẾ - GYT01
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn siêu âm Hòa Phát BSA01 - Nội Thất Hòa Phát
  NỘI THẤT Y TẾ - BSA01
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Cọc truyền y tế CT01 - Nội Thất Hòa Phát
  NỘI THẤT Y TẾ - CT01
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Giường bệnh nhân inox GYT02 - Nội Thất Hòa Phát
  NỘI THẤT Y TẾ - GYT02
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Giường y tế Hòa Phát BKB01-I - Nội thất Hòa Phát
  NỘI THẤT Y TẾ - BKB01
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bộ xe đẩy cáng XDC01 - Nội Thất Hòa Phát
  NỘI THẤT Y TẾ - XDC01
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • BKB02-D18 - Bàn khám bệnh BKB02 - Nội Thất Hòa phát
  NỘI THẤT Y TẾ - BKB02
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng chờ GPC02-3-CT - Nội Thất Hòa Phát
  NỘI THẤT Y TẾ - GPC02-3-CT
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ y tế cá nhân TYT01 - Nội Thất Hòa Phát
  NỘI THẤT Y TẾ - TYT01
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ y tế inox TYT02 - Nội Thất Hòa Phát
  NỘI THẤT Y TẾ - TYT02
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Xe đẩy y tế inox XED01 - Nội Thất Hòa Phát
  NỘI THẤT Y TẾ - XED01
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế đẩu quay khung inox GDQ01 - Nội Thất Hòa Phát
  NỘI THẤT Y TẾ - GDQ01
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng