Bộ sưu tập: Bàn Lượn Newtrend

4 sản phẩm
 • Module làm việc NTMD01C3 - Nội Thất Hòa Phát
  Bàn Nhân Viên Newtrend Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn làm việc NTL14 - Bàn Newtrend - Bàn ghế Hòa Phát
  Bàn Nhân Viên Newtrend Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.780.000₫
  Giá bán
  2.780.000₫
  Giá thông thường
  3.340.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • NTG375-ML720 - Góc nối NTG375-ML720 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn làm việc NTL16A - Nội thất Hòa Phát - Tập đoàn Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng