Bộ sưu tập: Tủ Sắt Cho Văn Phòng

52 sản phẩm
 • Tủ locker 12 ngăn TU984-3K - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát - TU984-3K
  Giá thông thường
  5.150.000₫
  Giá bán
  5.150.000₫
  Giá thông thường
  6.180.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc sắt di động HS3 văn phòng cao cấp
  Hộc sắt di động - HS3
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ ghép 12 ngăn TU118-12D - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ ghép Hòa Phát -TU118-12D
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 18 ngăn TU986-3K - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát - TU986-3K
  Giá thông thường
  5.900.000₫
  Giá bán
  5.900.000₫
  Giá thông thường
  7.090.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ File tài liệu 15 ngăn TU15F - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ File Hòa Phát -TU15F
  Giá thông thường
  5.030.000₫
  Giá bán
  5.030.000₫
  Giá thông thường
  6.030.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 20 ngăn TU985-4K - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  7.390.000₫
  Giá bán
  7.390.000₫
  Giá thông thường
  8.870.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 9 ngăn TU983-3K - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát - TU983-3K
  Giá thông thường
  4.940.000₫
  Giá bán
  4.940.000₫
  Giá thông thường
  5.930.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc sắt di động HS1 - hộc di động - Nội Thất Hoà Phát
  Hộc sắt di động - HS1
  Giá thông thường
  2.050.000₫
  Giá bán
  2.050.000₫
  Giá thông thường
  2.470.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU07 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - TU07
  Giá thông thường
  3.680.000₫
  Giá bán
  3.680.000₫
  Giá thông thường
  4.420.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ TU09 Nội Thất Hòa Phát 2021 mới nhất
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát -TU09
  Giá thông thường
  3.700.000₫
  Giá bán
  3.700.000₫
  Giá thông thường
  4.440.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU09K3G - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  4.000.000₫
  Giá bán
  4.000.000₫
  Giá thông thường
  4.800.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU09K2SA - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - TU09K2SA
  Giá thông thường
  4.180.000₫
  Giá bán
  4.180.000₫
  Giá thông thường
  5.020.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • TU118-21D - Tủ ghép - Tủ sắt văn phòng - Tủ tài liệu Hòa Phát
  Tủ ghép Hòa Phát -TU118-21D
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker TU982 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát -TU982
  Giá thông thường
  2.130.000₫
  Giá bán
  2.130.000₫
  Giá thông thường
  2.550.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 4 ngăn TU982-2K - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát -TU982-2K
  Giá thông thường
  3.930.000₫
  Giá bán
  3.930.000₫
  Giá thông thường
  4.710.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 6 ngăn TU982-3K - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát - TU982-3K
  Giá thông thường
  5.160.000₫
  Giá bán
  5.160.000₫
  Giá thông thường
  6.210.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU08 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - TU08
  Giá thông thường
  4.200.000₫
  Giá bán
  4.200.000₫
  Giá thông thường
  5.020.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU09K3 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - TU09K3
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 6 ngăn TU986 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát - TU986
  Giá thông thường
  2.730.000₫
  Giá bán
  2.730.000₫
  Giá thông thường
  3.270.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU09K3B - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - TU09K3B
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 8 ngăn TU984-2L - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát -TU984-2L
  Giá thông thường
  3.880.000₫
  Giá bán
  3.880.000₫
  Giá thông thường
  4.660.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU09K2 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - TU09K2
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU09K4 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - TU09K4
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ File tài liệu 2 ngăn TU2F - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ File Hòa Phát -TU2F
  Giá thông thường
  3.350.000₫
  Giá bán
  3.350.000₫
  Giá thông thường
  4.030.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU10F - Tủ tài liệu - Tủ sắt văn phòng Hòa Phát
  Tủ File Hòa Phát -TU10F
  Giá thông thường
  3.810.000₫
  Giá bán
  3.810.000₫
  Giá thông thường
  4.570.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ File tài liệu 7 ngăn TU7F - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ File Hòa Phát -TU7F
  Giá thông thường
  3.010.000₫
  Giá bán
  3.010.000₫
  Giá thông thường
  3.610.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU16 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - TU16
  Giá thông thường
  5.090.000₫
  Giá bán
  5.090.000₫
  Giá thông thường
  6.110.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU09K6 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - TU09K6
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ ghép TU88G - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ ghép Hòa Phát - TU88G
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ ghép TU88-4D - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ ghép Hòa Phát - TU88-4D
  Giá thông thường
  3.940.000₫
  Giá bán
  3.940.000₫
  Giá thông thường
  4.720.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ ghép TU88S - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ ghép Hòa Phát -TU88S
  Giá thông thường
  2.490.000₫
  Giá bán
  2.490.000₫
  Giá thông thường
  2.990.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ ghép - Tủ sắt văn phòng - Tủ tài liệu Hòa Phát
  Tủ ghép Hòa Phát - TU118-4D
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ ghép TU118-7D - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ ghép Hòa Phát - TU118-7D
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ sắt an toàn TU09K4C - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ sắt an toàn Hòa Phát - TU09K4C
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker TU981 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát - TU981
  Giá thông thường
  2.010.000₫
  Giá bán
  2.010.000₫
  Giá thông thường
  2.400.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker TU981-2K - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát -TU981-2K
  Giá thông thường
  3.460.000₫
  Giá bán
  3.460.000₫
  Giá thông thường
  4.150.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker TU983 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát -TU983
  Giá thông thường
  2.370.000₫
  Giá bán
  2.370.000₫
  Giá thông thường
  2.840.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 6 ngăn TU983-2K - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát -TU983-2K
  Giá thông thường
  4.030.000₫
  Giá bán
  4.030.000₫
  Giá thông thường
  4.830.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker TU984 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát -TU984
  Giá thông thường
  2.400.000₫
  Giá bán
  2.400.000₫
  Giá thông thường
  2.890.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ File tài liệu 3 ngăn TU3F - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ File Hòa Phát -TU3F
  Giá thông thường
  4.000.000₫
  Giá bán
  4.000.000₫
  Giá thông thường
  4.800.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng