Bộ sưu tập: Tủ Sắt Cho Văn Phòng

52 sản phẩm
 • Tủ locker 9 ngăn TU983-3K - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát - TU983-3K
  Giá thông thường
  4.490.000₫
  Giá bán
  4.490.000₫
  Giá thông thường
  5.390.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 12 ngăn TU984-3K - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát - TU984-3K
  Giá thông thường
  4.680.000₫
  Giá bán
  4.680.000₫
  Giá thông thường
  5.610.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc sắt di động HS3 văn phòng cao cấp
  Hộc sắt di động - HS3
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc sắt di động HS1 - hộc di động - Nội Thất Hoà Phát
  Hộc sắt di động - HS1
  Giá thông thường
  1.860.000₫
  Giá bán
  1.860.000₫
  Giá thông thường
  2.240.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU07 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - TU07
  Giá thông thường
  3.340.000₫
  Giá bán
  3.340.000₫
  Giá thông thường
  4.010.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ TU09 Nội Thất Hòa Phát 2021 mới nhất
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát -TU09
  Giá thông thường
  3.360.000₫
  Giá bán
  3.360.000₫
  Giá thông thường
  4.030.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU09K3G - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  3.630.000₫
  Giá bán
  3.630.000₫
  Giá thông thường
  4.360.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU09K2SA - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - TU09K2SA
  Giá thông thường
  3.800.000₫
  Giá bán
  3.800.000₫
  Giá thông thường
  4.560.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ ghép 12 ngăn TU118-12D - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ ghép Hòa Phát -TU118-12D
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • TU118-21D - Tủ ghép - Tủ sắt văn phòng - Tủ tài liệu Hòa Phát
  Tủ ghép Hòa Phát -TU118-21D
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker TU982 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát -TU982
  Giá thông thường
  1.930.000₫
  Giá bán
  1.930.000₫
  Giá thông thường
  2.310.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 4 ngăn TU982-2K - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát -TU982-2K
  Giá thông thường
  3.570.000₫
  Giá bán
  3.570.000₫
  Giá thông thường
  4.280.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 6 ngăn TU982-3K - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát - TU982-3K
  Giá thông thường
  4.690.000₫
  Giá bán
  4.690.000₫
  Giá thông thường
  5.640.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU08 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - TU08
  Giá thông thường
  3.815.000₫
  Giá bán
  3.815.000₫
  Giá thông thường
  4.560.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU09K3 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - TU09K3
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 6 ngăn TU986 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát - TU986
  Giá thông thường
  2.480.000₫
  Giá bán
  2.480.000₫
  Giá thông thường
  2.970.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU09K3B - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - TU09K3B
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 8 ngăn TU984-2L - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát -TU984-2L
  Giá thông thường
  3.520.000₫
  Giá bán
  3.520.000₫
  Giá thông thường
  4.230.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU09K2 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - TU09K2
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU09K4 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - TU09K4
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ File tài liệu 2 ngăn TU2F - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ File Hòa Phát -TU2F
  Giá thông thường
  3.040.000₫
  Giá bán
  3.040.000₫
  Giá thông thường
  3.660.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU10F - Tủ tài liệu - Tủ sắt văn phòng Hòa Phát
  Tủ File Hòa Phát -TU10F
  Giá thông thường
  3.460.000₫
  Giá bán
  3.460.000₫
  Giá thông thường
  4.150.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ File tài liệu 7 ngăn TU7F - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ File Hòa Phát -TU7F
  Giá thông thường
  2.730.000₫
  Giá bán
  2.730.000₫
  Giá thông thường
  3.280.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU16 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - TU16
  Giá thông thường
  4.620.000₫
  Giá bán
  4.620.000₫
  Giá thông thường
  5.550.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ hồ sơ TU09K6 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - TU09K6
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ ghép TU88G - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ ghép Hòa Phát - TU88G
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ ghép TU88-4D - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ ghép Hòa Phát - TU88-4D
  Giá thông thường
  3.580.000₫
  Giá bán
  3.580.000₫
  Giá thông thường
  4.290.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ ghép TU88S - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ ghép Hòa Phát -TU88S
  Giá thông thường
  2.260.000₫
  Giá bán
  2.260.000₫
  Giá thông thường
  2.710.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ ghép - Tủ sắt văn phòng - Tủ tài liệu Hòa Phát
  Tủ ghép Hòa Phát - TU118-4D
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ ghép TU118-7D - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ ghép Hòa Phát - TU118-7D
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ sắt an toàn TU09K4C - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ sắt an toàn Hòa Phát - TU09K4C
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker TU981 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát - TU981
  Giá thông thường
  1.820.000₫
  Giá bán
  1.820.000₫
  Giá thông thường
  2.180.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker TU981-2K - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát -TU981-2K
  Giá thông thường
  3.140.000₫
  Giá bán
  3.140.000₫
  Giá thông thường
  3.770.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker TU983 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát -TU983
  Giá thông thường
  2.150.000₫
  Giá bán
  2.150.000₫
  Giá thông thường
  2.580.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 6 ngăn TU983-2K - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát -TU983-2K
  Giá thông thường
  3.660.000₫
  Giá bán
  3.660.000₫
  Giá thông thường
  4.390.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker TU984 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát -TU984
  Giá thông thường
  2.180.000₫
  Giá bán
  2.180.000₫
  Giá thông thường
  2.620.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ locker 18 ngăn TU986-3K - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ Locker Hòa Phát - TU986-3K
  Giá thông thường
  5.360.000₫
  Giá bán
  5.360.000₫
  Giá thông thường
  6.440.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ File tài liệu 3 ngăn TU3F - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ File Hòa Phát -TU3F
  Giá thông thường
  3.630.000₫
  Giá bán
  3.630.000₫
  Giá thông thường
  4.360.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ file tài liệu sắt Hòa Phát TU4F - Nội thất Hòa Phát
  Tủ File Hòa Phát -TU4F
  Giá thông thường
  4.210.000₫
  Giá bán
  4.210.000₫
  Giá thông thường
  5.050.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ File tài liệu 15 ngăn TU15F - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ File Hòa Phát -TU15F
  Giá thông thường
  4.570.000₫
  Giá bán
  4.570.000₫
  Giá thông thường
  5.480.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng