Bộ sưu tập: Tủ Royal Đựng Tài Liệu

14 sản phẩm
 • Tủ phụ cố định HRTP01 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ ROYAL - HRTP01
  Giá thông thường
  2.220.000₫
  Giá bán
  2.220.000₫
  Giá thông thường
  2.660.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc cố định 2 ngăn kéo HRH1D1F - Nội Thất Hòa Phát
  Hộc ROYAL - HRH1D1F
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc cố định 3 ngăn HRH3D - Nội Thất Hòa Phát
  Hộc ROYAL - HRH3D
  Giá thông thường
  1.530.000₫
  Giá bán
  1.530.000₫
  Giá thông thường
  1.850.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc di động HRM1D1F - Nội Thất Hòa Phát
  Hộc ROYAL -HRM1D1F
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Hộc di động 3 ngăn HRM3D - Nội Thất Hòa Phát
  Hộc ROYAL -HRM3D
  Giá thông thường
  1.290.000₫
  Giá bán
  1.290.000₫
  Giá thông thường
  1.560.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ di động HRTP01BX - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ ROYAL - HRTP01BX
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ cố định HRTP02 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ phụ ROYAL - HRTP02
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ phụ di động HRTP02BX - Nội Thất hòa Phát
  Tủ phụ ROYAL - HRTP02BX
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu Royal HR1960-3K - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu ROYAL - HR1960-3K
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu thấp HR860 - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu ROYAL - HR860
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu HR1960-4B - Tủ văn phòng Hòa Phát
  Tủ tài liệu ROYAL - HR1960-4B
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu Royal HR1960-2B - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu ROYAL - HR1960-2B
  Giá thông thường
  3.720.000₫
  Giá bán
  3.720.000₫
  Giá thông thường
  4.470.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ ghép bộ HR1800-2B và HR950-3B - Tủ Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Tủ tài liệu Royal HR1960-3B - Nội Thất Hòa Phát
  Tủ tài liệu ROYAL - HR1960-3B
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng