Báo giá dự án, vui lòng liên hệ 0903633741

Bộ sưu tập: Ghế Trưởng Phòng

17 sản phẩm
 • Ghế trưởng phòng SG704B - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế lưng cao - SG704B
  Giá thông thường
  1.280.000₫
  Giá bán
  1.280.000₫
  Giá thông thường
  1.540.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG923 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG901 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.650.000₫
  Giá bán
  1.650.000₫
  Giá thông thường
  1.980.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG924 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG922 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.750.000₫
  Giá bán
  2.750.000₫
  Giá thông thường
  3.300.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG926 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG927 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG811 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.230.000₫
  Giá bán
  1.230.000₫
  Giá thông thường
  1.480.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG721 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.240.000₫
  Giá bán
  1.240.000₫
  Giá thông thường
  1.490.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG712 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.080.000₫
  Giá bán
  1.080.000₫
  Giá thông thường
  1.300.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG1425 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  950.000₫
  Giá bán
  950.000₫
  Giá thông thường
  1.140.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG702B - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế lưng cao - SG702B
  Giá thông thường
  1.230.000₫
  Giá bán
  1.230.000₫
  Giá thông thường
  1.480.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG607 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.750.000₫
  Giá bán
  1.750.000₫
  Giá thông thường
  2.100.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG606 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.350.000₫
  Giá bán
  1.350.000₫
  Giá thông thường
  1.620.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG601 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.180.000₫
  Giá bán
  1.180.000₫
  Giá thông thường
  1.420.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG704 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.500.000₫
  Giá bán
  1.500.000₫
  Giá thông thường
  1.800.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG602 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.450.000₫
  Giá bán
  1.450.000₫
  Giá thông thường
  1.740.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng