Bộ sưu tập: Bàn Sơn PU Cho Nhân Viên

4 sản phẩm
 • Bàn trưởng phòng OD1200A - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.610.000₫
  Giá bán
  2.610.000₫
  Giá thông thường
  3.130.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn nhân viên OD1200C - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  3.030.000₫
  Giá bán
  3.030.000₫
  Giá thông thường
  3.630.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn nhân viên OD1200D - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn làm việc Hòa Phát OD1200E - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.950.000₫
  Giá bán
  2.950.000₫
  Giá thông thường
  3.550.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng