Bộ sưu tập: Bàn Sơn PU Cho Nhân Viên

4 sản phẩm
 • Bàn trưởng phòng OD1200A - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.370.000₫
  Giá bán
  2.370.000₫
  Giá thông thường
  2.840.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn nhân viên OD1200C - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.750.000₫
  Giá bán
  2.750.000₫
  Giá thông thường
  3.300.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn nhân viên OD1200D - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn làm việc Hòa Phát OD1200E - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.680.000₫
  Giá bán
  2.680.000₫
  Giá thông thường
  3.220.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng