Bộ sưu tập: Hàng Mới Về

214 sản phẩm
 • Bàn 160 kèm 6 ghế nhựa - HIFUWA
  Giá thông thường
  8.880.000₫
  Giá bán
  8.880.000₫
  Giá thông thường
  9.770.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn 60 kèm 2 ghế nhựa - HIFUWA
  Giá thông thường
  3.590.000₫
  Giá bán
  3.590.000₫
  Giá thông thường
  3.950.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn 120 - HIFUWA
  Giá thông thường
  2.890.000₫
  Giá bán
  2.890.000₫
  Giá thông thường
  3.180.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhựa màu Xanh Đen - HIFUWA
  Giá thông thường
  910.000₫
  Giá bán
  910.000₫
  Giá thông thường
  1.010.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhựa màu Xanh - HIFUWA
  Giá thông thường
  910.000₫
  Giá bán
  910.000₫
  Giá thông thường
  1.010.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhựa màu Xám - HIFUWA
  Giá thông thường
  910.000₫
  Giá bán
  910.000₫
  Giá thông thường
  1.010.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhựa màu Vàng - HIFUWA
  Giá thông thường
  910.000₫
  Giá bán
  910.000₫
  Giá thông thường
  1.010.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhựa màu Trắng - HIFUWA
  Giá thông thường
  910.000₫
  Giá bán
  910.000₫
  Giá thông thường
  1.010.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhựa màu Đỏ Đô - HIFUWA
  Giá thông thường
  910.000₫
  Giá bán
  910.000₫
  Giá thông thường
  1.010.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhựa màu Đỏ - HIFUWA
  Giá thông thường
  910.000₫
  Giá bán
  910.000₫
  Giá thông thường
  1.010.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhựa màu Đen - HIFUWA
  Giá thông thường
  910.000₫
  Giá bán
  910.000₫
  Giá thông thường
  1.010.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn 160 - HIFUWA
  Giá thông thường
  3.470.000₫
  Giá bán
  3.470.000₫
  Giá thông thường
  3.820.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn 120 kèm 4 ghế nhựa - HIFUWA
  Giá thông thường
  6.490.000₫
  Giá bán
  6.490.000₫
  Giá thông thường
  7.140.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn 60 - HIFUWA
  Giá thông thường
  1.790.000₫
  Giá bán
  1.790.000₫
  Giá thông thường
  1.970.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế băng 5 chỗ xi mạ niken - HIFUWA
  Giá thông thường
  4.620.000₫
  Giá bán
  4.620.000₫
  Giá thông thường
  5.090.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế băng 5 chỗ sơn tĩnh điện - HIFUWA
  Giá thông thường
  4.090.000₫
  Giá bán
  4.090.000₫
  Giá thông thường
  4.500.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế băng 4 chỗ xi mạ niken - HIFUWA
  Giá thông thường
  3.700.000₫
  Giá bán
  3.700.000₫
  Giá thông thường
  4.070.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế băng 4 chỗ sơn tĩnh điện - HIFUWA
  Giá thông thường
  3.240.000₫
  Giá bán
  3.240.000₫
  Giá thông thường
  3.570.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế băng 3 chỗ xi mạ niken - HIFUWA
  Giá thông thường
  3.080.000₫
  Giá bán
  3.080.000₫
  Giá thông thường
  3.390.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế băng 3 chỗ sơn tĩnh điện - HIFUWA
  Giá thông thường
  2.620.000₫
  Giá bán
  2.620.000₫
  Giá thông thường
  2.890.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế băng 2 chỗ xi mạ niken - HIFUWA
  Giá thông thường
  2.470.000₫
  Giá bán
  2.470.000₫
  Giá thông thường
  2.720.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế băng 2 chỗ sơn tĩnh điện - HIFUWA
  Giá thông thường
  2.010.000₫
  Giá bán
  2.010.000₫
  Giá thông thường
  2.220.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay nhựa - HIFUWA
  Giá thông thường
  610.000₫
  Giá bán
  610.000₫
  Giá thông thường
  680.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhựa màu Cam - HIFUWA
  Giá thông thường
  910.000₫
  Giá bán
  910.000₫
  Giá thông thường
  1.010.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn lục giác 6 chỗ ngồi - BLG - Nội Thất Viết Vinh
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp GHV-01 - Nội Thất Viết Vinh
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế SIDIZ 02
  Giá thông thường
  25.910.000₫
  Giá bán
  25.910.000₫
  Giá thông thường
  31.090.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế SIDIZ 01
  Giá thông thường
  27.830.000₫
  Giá bán
  27.830.000₫
  Giá thông thường
  33.400.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Sofa FYI-02
  Giá thông thường
  27.830.000₫
  Giá bán
  27.830.000₫
  Giá thông thường
  33.400.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Sofa FYI-01
  Giá thông thường
  16.280.000₫
  Giá bán
  16.280.000₫
  Giá thông thường
  19.540.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Sofa T014-02
  Giá thông thường
  15.680.000₫
  Giá bán
  15.680.000₫
  Giá thông thường
  18.810.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Sofa T014-01
  Giá thông thường
  10.600.000₫
  Giá bán
  10.600.000₫
  Giá thông thường
  12.710.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Sofa MG 02
  Giá thông thường
  24.390.000₫
  Giá bán
  24.390.000₫
  Giá thông thường
  29.260.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Sofa MG 01
  Giá thông thường
  15.680.000₫
  Giá bán
  15.680.000₫
  Giá thông thường
  18.810.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Sofa VC 02
  Giá thông thường
  33.640.000₫
  Giá bán
  33.640.000₫
  Giá thông thường
  40.370.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Sofa VC 01
  Giá thông thường
  25.170.000₫
  Giá bán
  25.170.000₫
  Giá thông thường
  30.210.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế A043-02
  Giá thông thường
  15.560.000₫
  Giá bán
  15.560.000₫
  Giá thông thường
  18.670.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế A043-01
  Giá thông thường
  11.720.000₫
  Giá bán
  11.720.000₫
  Giá thông thường
  14.070.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế FLORIA 02
  Giá thông thường
  4.090.000₫
  Giá bán
  4.090.000₫
  Giá thông thường
  4.910.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế FLORIA 01
  Giá thông thường
  7.140.000₫
  Giá bán
  7.140.000₫
  Giá thông thường
  8.570.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng