Báo giá dự án, vui lòng liên hệ 0903633741

Bộ sưu tập: Hàng Mới Về

188 sản phẩm
 • Ghế SIDIZ 02
  Giá thông thường
  21.407.000₫
  Giá bán
  21.407.000₫
  Giá thông thường
  25.690.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế SIDIZ 01
  Giá thông thường
  23.000.000₫
  Giá bán
  23.000.000₫
  Giá thông thường
  27.600.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Sofa FYI-02
  Giá thông thường
  23.000.000₫
  Giá bán
  23.000.000₫
  Giá thông thường
  27.600.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Sofa FYI-01
  Giá thông thường
  13.450.000₫
  Giá bán
  13.450.000₫
  Giá thông thường
  16.140.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Sofa T014-02
  Giá thông thường
  12.950.000₫
  Giá bán
  12.950.000₫
  Giá thông thường
  15.540.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Sofa T014-01
  Giá thông thường
  8.750.000₫
  Giá bán
  8.750.000₫
  Giá thông thường
  10.500.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Sofa MG 02
  Giá thông thường
  20.150.000₫
  Giá bán
  20.150.000₫
  Giá thông thường
  24.180.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Sofa MG 01
  Giá thông thường
  12.950.000₫
  Giá bán
  12.950.000₫
  Giá thông thường
  15.540.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Sofa VC 02
  Giá thông thường
  27.800.000₫
  Giá bán
  27.800.000₫
  Giá thông thường
  33.360.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Sofa VC 01
  Giá thông thường
  20.800.000₫
  Giá bán
  20.800.000₫
  Giá thông thường
  24.960.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế A043-02
  Giá thông thường
  12.850.000₫
  Giá bán
  12.850.000₫
  Giá thông thường
  15.420.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế A043-01
  Giá thông thường
  9.680.000₫
  Giá bán
  9.680.000₫
  Giá thông thường
  11.620.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế FLORIA 02
  Giá thông thường
  3.370.000₫
  Giá bán
  3.370.000₫
  Giá thông thường
  4.050.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế FLORIA 01
  Giá thông thường
  5.900.000₫
  Giá bán
  5.900.000₫
  Giá thông thường
  7.080.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Wood 02
  Giá thông thường
  6.350.000₫
  Giá bán
  6.350.000₫
  Giá thông thường
  7.620.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Wood 01
  Giá thông thường
  7.250.000₫
  Giá bán
  7.250.000₫
  Giá thông thường
  8.700.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Labsit 3
  Giá thông thường
  1.280.000₫
  Giá bán
  1.280.000₫
  Giá thông thường
  1.540.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Labsit 2
  Giá thông thường
  1.880.000₫
  Giá bán
  1.880.000₫
  Giá thông thường
  2.260.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Labsit 1
  Giá thông thường
  2.180.000₫
  Giá bán
  2.180.000₫
  Giá thông thường
  2.620.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế PRESIDENT 03-L
  Giá thông thường
  11.000.000₫
  Giá bán
  11.000.000₫
  Giá thông thường
  13.200.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế PRESIDENT 03
  Giá thông thường
  11.000.000₫
  Giá bán
  11.000.000₫
  Giá thông thường
  13.200.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế REGENT
  Giá thông thường
  17.670.000₫
  Giá bán
  17.670.000₫
  Giá thông thường
  21.210.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế SUNSTAR 02
  Giá thông thường
  9.250.000₫
  Giá bán
  9.250.000₫
  Giá thông thường
  11.100.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế SUNSTAR 01
  Giá thông thường
  9.520.000₫
  Giá bán
  9.520.000₫
  Giá thông thường
  11.430.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế VITA 06
  Giá thông thường
  9.580.000₫
  Giá bán
  9.580.000₫
  Giá thông thường
  11.500.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế WONDER II(Khung lưng màu trắng)
  Giá thông thường
  12.900.000₫
  Giá bán
  12.900.000₫
  Giá thông thường
  15.480.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế WONDER II (Khung lưng màu đen)
  Giá thông thường
  12.800.000₫
  Giá bán
  12.800.000₫
  Giá thông thường
  15.360.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế WONDER II (Khung lưng màu đen)
  Giá thông thường
  11.080.000₫
  Giá bán
  11.080.000₫
  Giá thông thường
  13.300.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế WONDER II (Khung lưng màu đen)
  Giá thông thường
  14.200.000₫
  Giá bán
  14.200.000₫
  Giá thông thường
  17.040.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế WONDER II - 01 - 709WMBG65VG (Khung lưng màu trắng)
  Giá thông thường
  14.200.000₫
  Giá bán
  14.200.000₫
  Giá thông thường
  17.040.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế WONDER I - 03 - 609WMBG62VG (Khung lưng màu trắng)
  Giá thông thường
  14.200.000₫
  Giá bán
  14.200.000₫
  Giá thông thường
  17.040.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế WONDER I (Khung lưng màu trắng)
  Giá thông thường
  11.200.000₫
  Giá bán
  11.200.000₫
  Giá thông thường
  13.440.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế WONDER I (Khung lưng màu trắng)
  Giá thông thường
  14.250.000₫
  Giá bán
  14.250.000₫
  Giá thông thường
  17.100.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế WONDER I (Khung lưng màu trắng)
  Giá thông thường
  12.380.000₫
  Giá bán
  12.380.000₫
  Giá thông thường
  14.860.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế WONDER I - 608WMBA00VG (Khung lưng màu trắng)
  Giá thông thường
  11.500.000₫
  Giá bán
  11.500.000₫
  Giá thông thường
  13.800.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế WONDER I - 609WMBG62VG (Khung lưng màu trắng)
  Giá thông thường
  12.790.000₫
  Giá bán
  12.790.000₫
  Giá thông thường
  15.350.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế WONDER I - 608WMBG62VG (Khung lưng màu trắng)
  Giá thông thường
  12.070.000₫
  Giá bán
  12.070.000₫
  Giá thông thường
  14.490.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế WONDER I - 608WMBA00VG (Khung lưng màu trắng)
  Giá thông thường
  11.170.000₫
  Giá bán
  11.170.000₫
  Giá thông thường
  13.410.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế SPIDER-04 (Khung lưng màu trắng)
  Giá thông thường
  8.500.000₫
  Giá bán
  8.500.000₫
  Giá thông thường
  10.200.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế Spider 03 (Khung lưng màu đen)
  Giá thông thường
  8.500.000₫
  Giá bán
  8.500.000₫
  Giá thông thường
  10.200.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng