Bộ sưu tập: Bàn Ăn Khung Thép cao cấp

6 sản phẩm
 • Chân bàn KBE01 - Nội Thất Hòa phát
  Chân bàn gấp - KBE01
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Chân bàn KBE15 - Nội Thất Hòa phát
  Chân bàn gấp - KBE15
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Chân bàn KBE09 - Nội Thất Hòa phát
  Chân bàn gấp - KBE09
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn ăn tròn KB20A - Nội Thất Hòa phát
  Bàn ăn - KB20A
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Khung Bàn ăn chữ nhật KB20B - Nội Thất Hòa phát
  Chân bàn gấp - KB20B
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn BG07K18 mặt tròn gấp không ngăn - Nội thất Văn phòng Viết Vinh
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng