Bộ sưu tập: Hàng Gia Dụng từ Ống Thép - Inox

20 sản phẩm
 • Bàn ăn mặt kính tròn B32 - Nội Thất Hòa Phát
  Bàn kín mặt tròn - B32
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Chân bàn KBE01 - Nội Thất Hòa phát
  Chân bàn gấp - KBE01
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn ăn inox BCN712 - Nội Thất Hòa Phát
  Bàn ăn chân gấp - BCN712
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Giàn phơi Hòa Phát GTD02 - Nội Thất Hòa Phát
  Giàn phơi - GTD02
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Mắc áo khung Inox MA05 - Nội Thất Hòa Phát
  Mắc áo - MA05
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Bàn ăn inox toàn bộ BT100 - Nội Thất Hòa Phát
  Bàn ăn chân gấp -BT100
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Mắc áo Hòa Phát MA06 - Nội Thất Hòa Phát
  Mắc áo -MA06
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Mắc áo Hòa Phát MA17 - Nội Thất Hòa Phát
  Mắc áo -MA17
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nghỉ Hòa Phát XD03 - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế nghỉ - XD03
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Mắc MA19
  Mắc áo - MA19
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Thang gấp 4 bậc T4B - Nội Thất Hòa Phát
  THANG - T4B
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Thang gấp 6 bậc T6B - Nội Thất Hòa Phát
  THANG - T6B
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Cầu là gấp Hòa Phát CL02 - Nội Thất Hòa Phát
  Cầu là - CL02
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Cầu là gấp Hòa Phát CL01 - Nội Thất Hòa Phát
  Cầu là - CL01
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Mắc áo Hòa Phát MA02 - Nội Thất Hòa Phát
  Mắc áo - MA02
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Mắc áo Hòa Phát MA04 - Nội Thất Hòa Phát
  Mắc áo - MA04
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Thang gấp 3 bậc T3B - Nội Thất Hòa Phát
  THANG - T3B
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Thang gấp T5B - Hàng gia dụng Hòa Phát
  THANG - T5B
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Khung bàn ăn KBT01 - Nội Thất Hòa phát
  Chân bàn gấp - KBT01
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • BK712 - Bàn ăn Inox - Bàn gấp - Bàn ăn công nghiệp Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng