Bộ sưu tập: Ghế Văn Phòng

212 sản phẩm
 • Ghế nhân viên SG550 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  từ 660.000₫
  Giá bán
  từ 660.000₫
  Giá thông thường
  800.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế giám đốc SG912 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  3.820.000₫
  Giá bán
  3.820.000₫
  Giá thông thường
  4.580.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế giám đốc SG903 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  3.690.000₫
  Giá bán
  3.690.000₫
  Giá thông thường
  4.240.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ01 - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế da cao cấp Hoà Phát ghế dùng cho các lãnh đạo công ty doanh nghiệp
  Giá thông thường
  4.840.000₫
  Giá bán
  4.840.000₫
  Giá thông thường
  5.810.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL309 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.810.000₫
  Giá bán
  2.810.000₫
  Giá thông thường
  3.130.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế giám đốc SG913 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG704B - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế lưng cao - SG704B
  Giá thông thường
  1.560.000₫
  Giá bán
  1.560.000₫
  Giá thông thường
  1.870.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viên SG550K - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viênSG130K - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  680.000₫
  Giá bán
  680.000₫
  Giá thông thường
  810.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp chân quỳ SL901 - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế chân quỳ phòng họp Hòa Phát- SL901
  Giá thông thường
  1.640.000₫
  Giá bán
  1.640.000₫
  Giá thông thường
  1.970.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp chân quỳ VT1 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  960.000₫
  Giá bán
  960.000₫
  Giá thông thường
  1.160.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL304 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.170.000₫
  Giá bán
  2.170.000₫
  Giá thông thường
  2.610.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế gấp liền bàn G04B - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  880.000₫
  Giá bán
  880.000₫
  Giá thông thường
  1.060.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL320 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.920.000₫
  Giá bán
  2.920.000₫
  Giá thông thường
  3.410.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp GHV-01 - Nội Thất Viết Vinh
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ34 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  5.090.000₫
  Giá bán
  5.090.000₫
  Giá thông thường
  6.110.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ25 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay trẻ em TE08 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  850.000₫
  Giá bán
  850.000₫
  Giá thông thường
  1.030.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế giám đốc SG669 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.230.000₫
  Giá bán
  2.230.000₫
  Giá thông thường
  2.670.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế giám đốc SG908 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp chân quỳ VT1K - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  790.000₫
  Giá bán
  790.000₫
  Giá thông thường
  940.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp VT3B - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  800.000₫
  Giá bán
  800.000₫
  Giá thông thường
  950.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp chân quỳ VT2 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  790.000₫
  Giá bán
  790.000₫
  Giá thông thường
  940.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp chân quỳ SL603M - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế chân quỳ phòng họp Hòa Phát- SL603M
  Giá thông thường
  1.760.000₫
  Giá bán
  1.760.000₫
  Giá thông thường
  2.120.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp chân quỳ SL719M - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế chân quỳ phòng họp Hòa Phát- SL719M
  Giá thông thường
  1.380.000₫
  Giá bán
  1.380.000₫
  Giá thông thường
  1.650.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới nhân viên GL207 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.960.000₫
  Giá bán
  1.960.000₫
  Giá thông thường
  2.360.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới nhân viên GL101 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.040.000₫
  Giá bán
  1.040.000₫
  Giá thông thường
  1.250.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp VT3 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  680.000₫
  Giá bán
  680.000₫
  Giá thông thường
  810.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL408 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  790.000₫
  Giá bán
  790.000₫
  Giá thông thường
  950.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL405 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  580.000₫
  Giá bán
  580.000₫
  Giá thông thường
  700.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL404 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  710.000₫
  Giá bán
  710.000₫
  Giá thông thường
  840.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay trẻ em TE04 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  870.000₫
  Giá bán
  870.000₫
  Giá thông thường
  1.050.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay trẻ em TE07 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  820.000₫
  Giá bán
  820.000₫
  Giá thông thường
  990.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế gấp Hòa Phát G01 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ23 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  17.550.000₫
  Giá bán
  17.550.000₫
  Giá thông thường
  21.060.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ11 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  5.010.000₫
  Giá bán
  5.010.000₫
  Giá thông thường
  6.010.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp cao cấp GH10 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.110.000₫
  Giá bán
  2.110.000₫
  Giá thông thường
  2.330.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL425 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.180.000₫
  Giá bán
  1.180.000₫
  Giá thông thường
  1.420.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL424 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.540.000₫
  Giá bán
  1.540.000₫
  Giá thông thường
  1.860.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL421 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.160.000₫
  Giá bán
  1.160.000₫
  Giá thông thường
  1.390.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng