Bộ sưu tập: Ghế Văn Phòng

213 sản phẩm
 • Ghế nhân viên SG550 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  660.000₫
  Giá bán
  660.000₫
  Giá thông thường
  800.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL309 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.370.000₫
  Giá bán
  2.370.000₫
  Giá thông thường
  2.840.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG704B - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế lưng cao - SG704B
  Giá thông thường
  1.410.000₫
  Giá bán
  1.410.000₫
  Giá thông thường
  1.700.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay trẻ em TE08 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  770.000₫
  Giá bán
  770.000₫
  Giá thông thường
  930.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ01 - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế da cao cấp Hoà Phát ghế dùng cho các lãnh đạo công ty doanh nghiệp
  Giá thông thường
  4.400.000₫
  Giá bán
  4.400.000₫
  Giá thông thường
  5.280.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế giám đốc SG912 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  3.470.000₫
  Giá bán
  3.470.000₫
  Giá thông thường
  4.160.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viênSG130K - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  610.000₫
  Giá bán
  610.000₫
  Giá thông thường
  730.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp chân quỳ VT1K - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  710.000₫
  Giá bán
  710.000₫
  Giá thông thường
  850.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp VT3B - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  720.000₫
  Giá bán
  720.000₫
  Giá thông thường
  860.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp chân quỳ VT2 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  710.000₫
  Giá bán
  710.000₫
  Giá thông thường
  850.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL304 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.970.000₫
  Giá bán
  1.970.000₫
  Giá thông thường
  2.370.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp VT3 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  610.000₫
  Giá bán
  610.000₫
  Giá thông thường
  730.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL408 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  710.000₫
  Giá bán
  710.000₫
  Giá thông thường
  860.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL405 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  520.000₫
  Giá bán
  520.000₫
  Giá thông thường
  630.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL404 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  640.000₫
  Giá bán
  640.000₫
  Giá thông thường
  760.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay trẻ em TE07 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  740.000₫
  Giá bán
  740.000₫
  Giá thông thường
  900.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL320 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.580.000₫
  Giá bán
  2.580.000₫
  Giá thông thường
  3.100.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp GHV-01 - Nội Thất Viết Vinh
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp cao cấp GH10 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.910.000₫
  Giá bán
  1.910.000₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL425 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.070.000₫
  Giá bán
  1.070.000₫
  Giá thông thường
  1.290.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL424 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.400.000₫
  Giá bán
  1.400.000₫
  Giá thông thường
  1.690.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL421 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.050.000₫
  Giá bán
  1.050.000₫
  Giá thông thường
  1.260.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL420 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  750.000₫
  Giá bán
  750.000₫
  Giá thông thường
  910.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL419 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.020.000₫
  Giá bán
  1.020.000₫
  Giá thông thường
  1.230.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402TB - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.280.000₫
  Giá bán
  1.280.000₫
  Giá thông thường
  1.540.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL427 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL426 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  720.000₫
  Giá bán
  720.000₫
  Giá thông thường
  860.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới nhân viên GL216 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.300.000₫
  Giá bán
  1.300.000₫
  Giá thông thường
  1.570.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL424B - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL423 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.300.000₫
  Giá bán
  1.300.000₫
  Giá thông thường
  1.570.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới nhân viên GL113 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  860.000₫
  Giá bán
  860.000₫
  Giá thông thường
  1.040.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL418 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.500.000₫
  Giá bán
  1.500.000₫
  Giá thông thường
  1.810.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới nhân viên GL214 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.320.000₫
  Giá bán
  1.320.000₫
  Giá thông thường
  1.590.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL417 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  770.000₫
  Giá bán
  770.000₫
  Giá thông thường
  930.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402XM - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.070.000₫
  Giá bán
  1.070.000₫
  Giá thông thường
  1.290.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402TM - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.060.000₫
  Giá bán
  1.060.000₫
  Giá thông thường
  1.280.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402XB - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.380.000₫
  Giá bán
  1.380.000₫
  Giá thông thường
  1.650.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới nhân viên GL217 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.090.000₫
  Giá bán
  1.090.000₫
  Giá thông thường
  1.310.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới cao cấp GL201 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.490.000₫
  Giá bán
  1.490.000₫
  Giá thông thường
  1.790.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới nhân viên GL119 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  970.000₫
  Giá bán
  970.000₫
  Giá thông thường
  1.170.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng