Bộ sưu tập: Ghế Lưới Nhân Viên

62 sản phẩm
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL309 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.810.000₫
  Giá bán
  2.810.000₫
  Giá thông thường
  3.130.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL304 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.170.000₫
  Giá bán
  2.170.000₫
  Giá thông thường
  2.610.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL320 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.920.000₫
  Giá bán
  2.920.000₫
  Giá thông thường
  3.410.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL404 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  710.000₫
  Giá bán
  710.000₫
  Giá thông thường
  840.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL405 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  580.000₫
  Giá bán
  580.000₫
  Giá thông thường
  700.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL408 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  790.000₫
  Giá bán
  790.000₫
  Giá thông thường
  950.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới nhân viên GL207 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.960.000₫
  Giá bán
  1.960.000₫
  Giá thông thường
  2.360.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới nhân viên GL101 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.040.000₫
  Giá bán
  1.040.000₫
  Giá thông thường
  1.250.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL427 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL426 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  800.000₫
  Giá bán
  800.000₫
  Giá thông thường
  950.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL425 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.180.000₫
  Giá bán
  1.180.000₫
  Giá thông thường
  1.420.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL424B - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL424 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.540.000₫
  Giá bán
  1.540.000₫
  Giá thông thường
  1.860.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL423 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.430.000₫
  Giá bán
  1.430.000₫
  Giá thông thường
  1.730.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL421 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.160.000₫
  Giá bán
  1.160.000₫
  Giá thông thường
  1.390.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL420 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  830.000₫
  Giá bán
  830.000₫
  Giá thông thường
  1.010.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL419 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.130.000₫
  Giá bán
  1.130.000₫
  Giá thông thường
  1.360.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL418 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.650.000₫
  Giá bán
  1.650.000₫
  Giá thông thường
  2.000.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL417 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  850.000₫
  Giá bán
  850.000₫
  Giá thông thường
  1.030.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402XM - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.180.000₫
  Giá bán
  1.180.000₫
  Giá thông thường
  1.420.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402TM - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.170.000₫
  Giá bán
  1.170.000₫
  Giá thông thường
  1.410.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402TB - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.410.000₫
  Giá bán
  1.410.000₫
  Giá thông thường
  1.700.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402XB - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.520.000₫
  Giá bán
  1.520.000₫
  Giá thông thường
  1.820.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới cao cấp GL201 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.640.000₫
  Giá bán
  1.640.000₫
  Giá thông thường
  1.970.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới cao cấp GL112 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.400.000₫
  Giá bán
  1.400.000₫
  Giá thông thường
  1.680.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL212 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.080.000₫
  Giá bán
  2.080.000₫
  Giá thông thường
  2.500.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL329 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.130.000₫
  Giá bán
  2.130.000₫
  Giá thông thường
  2.550.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL328 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  3.030.000₫
  Giá bán
  3.030.000₫
  Giá thông thường
  3.630.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL327 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  3.380.000₫
  Giá bán
  3.380.000₫
  Giá thông thường
  4.060.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL326 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  4.550.000₫
  Giá bán
  4.550.000₫
  Giá thông thường
  5.450.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL324 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.600.000₫
  Giá bán
  2.600.000₫
  Giá thông thường
  3.120.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL323 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  3.060.000₫
  Giá bán
  3.060.000₫
  Giá thông thường
  3.680.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL322 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.360.000₫
  Giá bán
  2.360.000₫
  Giá thông thường
  2.830.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL321 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.550.000₫
  Giá bán
  2.550.000₫
  Giá thông thường
  3.060.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL315 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  3.170.000₫
  Giá bán
  3.170.000₫
  Giá thông thường
  3.810.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL203 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.130.000₫
  Giá bán
  2.130.000₫
  Giá thông thường
  2.550.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp chân quỳ GL401 - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế Chân Quỳ Hòa Phát- GL401
  Giá thông thường
  1.720.000₫
  Giá bán
  1.720.000₫
  Giá thông thường
  2.060.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp chân quỳ GL403 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.460.000₫
  Giá bán
  1.460.000₫
  Giá thông thường
  1.750.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL407 - Nội thất Hòa Phát
  Ghế Chân Quỳ Hòa Phát- GL407
  Giá thông thường
  1.070.000₫
  Giá bán
  1.070.000₫
  Giá thông thường
  1.290.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL409 - Nội thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng