Báo giá dự án, vui lòng liên hệ 0903633741

Bộ sưu tập: Ghế Lưới Nhân Viên

62 sản phẩm
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL309 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.150.000₫
  Giá bán
  2.150.000₫
  Giá thông thường
  2.580.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL404 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  575.000₫
  Giá bán
  575.000₫
  Giá thông thường
  690.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL405 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  470.000₫
  Giá bán
  470.000₫
  Giá thông thường
  570.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL408 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  645.000₫
  Giá bán
  645.000₫
  Giá thông thường
  780.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL427 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL426 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  650.000₫
  Giá bán
  650.000₫
  Giá thông thường
  780.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL425 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  970.000₫
  Giá bán
  970.000₫
  Giá thông thường
  1.170.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL424B - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL424 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.270.000₫
  Giá bán
  1.270.000₫
  Giá thông thường
  1.530.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL423 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.180.000₫
  Giá bán
  1.180.000₫
  Giá thông thường
  1.420.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL421 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  950.000₫
  Giá bán
  950.000₫
  Giá thông thường
  1.140.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL420 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  680.000₫
  Giá bán
  680.000₫
  Giá thông thường
  820.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL419 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  920.000₫
  Giá bán
  920.000₫
  Giá thông thường
  1.110.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL418 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.360.000₫
  Giá bán
  1.360.000₫
  Giá thông thường
  1.640.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL417 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  700.000₫
  Giá bán
  700.000₫
  Giá thông thường
  840.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402XM - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  970.000₫
  Giá bán
  970.000₫
  Giá thông thường
  1.170.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402TM - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  960.000₫
  Giá bán
  960.000₫
  Giá thông thường
  1.160.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402TB - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.160.000₫
  Giá bán
  1.160.000₫
  Giá thông thường
  1.400.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402XB - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.250.000₫
  Giá bán
  1.250.000₫
  Giá thông thường
  1.500.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới cao cấp GL201 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.350.000₫
  Giá bán
  1.350.000₫
  Giá thông thường
  1.620.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới cao cấp GL112 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.150.000₫
  Giá bán
  1.150.000₫
  Giá thông thường
  1.380.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL212 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.710.000₫
  Giá bán
  1.710.000₫
  Giá thông thường
  2.060.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL329 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.750.000₫
  Giá bán
  1.750.000₫
  Giá thông thường
  2.100.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL328 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.500.000₫
  Giá bán
  2.500.000₫
  Giá thông thường
  3.000.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL327 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.790.000₫
  Giá bán
  2.790.000₫
  Giá thông thường
  3.350.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL326 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  3.750.000₫
  Giá bán
  3.750.000₫
  Giá thông thường
  4.500.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL324 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.140.000₫
  Giá bán
  2.140.000₫
  Giá thông thường
  2.570.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL323 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.520.000₫
  Giá bán
  2.520.000₫
  Giá thông thường
  3.030.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL322 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.940.000₫
  Giá bán
  1.940.000₫
  Giá thông thường
  2.330.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL321 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.100.000₫
  Giá bán
  2.100.000₫
  Giá thông thường
  2.520.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL315 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.610.000₫
  Giá bán
  2.610.000₫
  Giá thông thường
  3.140.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL304 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.790.000₫
  Giá bán
  1.790.000₫
  Giá thông thường
  2.150.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL203 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.750.000₫
  Giá bán
  1.750.000₫
  Giá thông thường
  2.100.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp chân quỳ GL401 - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế Chân Quỳ Hòa Phát- GL401
  Giá thông thường
  1.410.000₫
  Giá bán
  1.410.000₫
  Giá thông thường
  1.700.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp chân quỳ GL403 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.200.000₫
  Giá bán
  1.200.000₫
  Giá thông thường
  1.440.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL407 - Nội thất Hòa Phát
  Ghế Chân Quỳ Hòa Phát- GL407
  Giá thông thường
  880.000₫
  Giá bán
  880.000₫
  Giá thông thường
  1.060.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL409 - Nội thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp chân quỳ GL410 - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế Chân Quỳ Hòa Phát- GL410
  Giá thông thường
  1.280.000₫
  Giá bán
  1.280.000₫
  Giá thông thường
  1.540.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL411 - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế Chân Quỳ Hòa Phát- GL411
  Giá thông thường
  1.340.000₫
  Giá bán
  1.340.000₫
  Giá thông thường
  1.610.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp chân quỳ GL412 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.150.000₫
  Giá bán
  1.150.000₫
  Giá thông thường
  1.380.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng