Bộ sưu tập: Ghế Lưới Nhân Viên

62 sản phẩm
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL309 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.550.000₫
  Giá bán
  2.550.000₫
  Giá thông thường
  2.840.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL304 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.970.000₫
  Giá bán
  1.970.000₫
  Giá thông thường
  2.370.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL320 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.650.000₫
  Giá bán
  2.650.000₫
  Giá thông thường
  3.100.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL404 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  640.000₫
  Giá bán
  640.000₫
  Giá thông thường
  760.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL405 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  520.000₫
  Giá bán
  520.000₫
  Giá thông thường
  630.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL408 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  710.000₫
  Giá bán
  710.000₫
  Giá thông thường
  860.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL427 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL426 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  720.000₫
  Giá bán
  720.000₫
  Giá thông thường
  860.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL425 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.070.000₫
  Giá bán
  1.070.000₫
  Giá thông thường
  1.290.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL424B - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL424 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.400.000₫
  Giá bán
  1.400.000₫
  Giá thông thường
  1.690.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL423 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.300.000₫
  Giá bán
  1.300.000₫
  Giá thông thường
  1.570.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL421 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.050.000₫
  Giá bán
  1.050.000₫
  Giá thông thường
  1.260.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL420 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  750.000₫
  Giá bán
  750.000₫
  Giá thông thường
  910.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL419 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.020.000₫
  Giá bán
  1.020.000₫
  Giá thông thường
  1.230.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL418 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.500.000₫
  Giá bán
  1.500.000₫
  Giá thông thường
  1.810.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL417 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  770.000₫
  Giá bán
  770.000₫
  Giá thông thường
  930.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402XM - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.070.000₫
  Giá bán
  1.070.000₫
  Giá thông thường
  1.290.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402TM - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.060.000₫
  Giá bán
  1.060.000₫
  Giá thông thường
  1.280.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402TB - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.280.000₫
  Giá bán
  1.280.000₫
  Giá thông thường
  1.540.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402XB - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.380.000₫
  Giá bán
  1.380.000₫
  Giá thông thường
  1.650.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới cao cấp GL201 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.490.000₫
  Giá bán
  1.490.000₫
  Giá thông thường
  1.790.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới cao cấp GL112 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.270.000₫
  Giá bán
  1.270.000₫
  Giá thông thường
  1.520.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL212 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.890.000₫
  Giá bán
  1.890.000₫
  Giá thông thường
  2.270.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL329 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.930.000₫
  Giá bán
  1.930.000₫
  Giá thông thường
  2.310.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL328 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.750.000₫
  Giá bán
  2.750.000₫
  Giá thông thường
  3.300.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL327 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  3.070.000₫
  Giá bán
  3.070.000₫
  Giá thông thường
  3.690.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL326 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  4.130.000₫
  Giá bán
  4.130.000₫
  Giá thông thường
  4.950.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL324 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.360.000₫
  Giá bán
  2.360.000₫
  Giá thông thường
  2.830.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL323 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.780.000₫
  Giá bán
  2.780.000₫
  Giá thông thường
  3.340.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL322 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.140.000₫
  Giá bán
  2.140.000₫
  Giá thông thường
  2.570.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL321 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.310.000₫
  Giá bán
  2.310.000₫
  Giá thông thường
  2.780.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL315 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.880.000₫
  Giá bán
  2.880.000₫
  Giá thông thường
  3.460.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL203 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.930.000₫
  Giá bán
  1.930.000₫
  Giá thông thường
  2.310.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp chân quỳ GL401 - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế Chân Quỳ Hòa Phát- GL401
  Giá thông thường
  1.560.000₫
  Giá bán
  1.560.000₫
  Giá thông thường
  1.870.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp chân quỳ GL403 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.320.000₫
  Giá bán
  1.320.000₫
  Giá thông thường
  1.590.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL407 - Nội thất Hòa Phát
  Ghế Chân Quỳ Hòa Phát- GL407
  Giá thông thường
  970.000₫
  Giá bán
  970.000₫
  Giá thông thường
  1.170.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL409 - Nội thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp chân quỳ GL410 - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế Chân Quỳ Hòa Phát- GL410
  Giá thông thường
  1.410.000₫
  Giá bán
  1.410.000₫
  Giá thông thường
  1.700.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL411 - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế Chân Quỳ Hòa Phát- GL411
  Giá thông thường
  1.480.000₫
  Giá bán
  1.480.000₫
  Giá thông thường
  1.780.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng