Công trình lắp đặt hệ thống tủ cho Shop Baby Subin

Khách hàng: SHOP BABY SUBIN
Địa chỉ: 95 Bàu Cát 4, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM