Công trình phòng ăn VIP trang nhã cho nhà hàng quận 3

Công trình:  Phòng ăn Vip.
Địa điểm: 145 Lý chính Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.