Báo giá dự án, vui lòng liên hệ 0903633741

Bộ sưu tập: Ghế Văn Phòng

212 sản phẩm
 • Ghế nhân viên SG550 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  600.000₫
  Giá bán
  600.000₫
  Giá thông thường
  720.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay trẻ em TE08 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  695.000₫
  Giá bán
  695.000₫
  Giá thông thường
  840.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lãnh đạo cao cấp TQ01 - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế da cao cấp Hoà Phát ghế dùng cho các lãnh đạo công ty doanh nghiệp
  Giá thông thường
  4.000.000₫
  Giá bán
  4.000.000₫
  Giá thông thường
  4.800.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế nhân viênSG130K - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  550.000₫
  Giá bán
  550.000₫
  Giá thông thường
  660.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp chân quỳ VT1K - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  640.000₫
  Giá bán
  640.000₫
  Giá thông thường
  770.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp VT3B - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  650.000₫
  Giá bán
  650.000₫
  Giá thông thường
  780.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp VT3 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  550.000₫
  Giá bán
  550.000₫
  Giá thông thường
  660.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL408 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  645.000₫
  Giá bán
  645.000₫
  Giá thông thường
  780.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL405 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  470.000₫
  Giá bán
  470.000₫
  Giá thông thường
  570.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL404 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  575.000₫
  Giá bán
  575.000₫
  Giá thông thường
  690.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay trẻ em TE07 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  670.000₫
  Giá bán
  670.000₫
  Giá thông thường
  810.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế trưởng phòng SG704B - Nội Thất Hòa Phát
  Ghế lưng cao - SG704B
  Giá thông thường
  1.280.000₫
  Giá bán
  1.280.000₫
  Giá thông thường
  1.540.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp cao cấp GH10 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.730.000₫
  Giá bán
  1.730.000₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL425 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  970.000₫
  Giá bán
  970.000₫
  Giá thông thường
  1.170.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL424 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.270.000₫
  Giá bán
  1.270.000₫
  Giá thông thường
  1.530.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL421 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  950.000₫
  Giá bán
  950.000₫
  Giá thông thường
  1.140.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL420 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  680.000₫
  Giá bán
  680.000₫
  Giá thông thường
  820.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL419 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  920.000₫
  Giá bán
  920.000₫
  Giá thông thường
  1.110.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402TB - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.160.000₫
  Giá bán
  1.160.000₫
  Giá thông thường
  1.400.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL427 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL426 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  650.000₫
  Giá bán
  650.000₫
  Giá thông thường
  780.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới nhân viên GL216 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.180.000₫
  Giá bán
  1.180.000₫
  Giá thông thường
  1.420.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL424B - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  9.999₫
  Giá bán
  9.999₫
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL423 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.180.000₫
  Giá bán
  1.180.000₫
  Giá thông thường
  1.420.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới nhân viên GL113 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  780.000₫
  Giá bán
  780.000₫
  Giá thông thường
  940.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL418 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.360.000₫
  Giá bán
  1.360.000₫
  Giá thông thường
  1.640.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới nhân viên GL214 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.200.000₫
  Giá bán
  1.200.000₫
  Giá thông thường
  1.440.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL417 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  700.000₫
  Giá bán
  700.000₫
  Giá thông thường
  840.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402XM - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  970.000₫
  Giá bán
  970.000₫
  Giá thông thường
  1.170.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402TM - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  960.000₫
  Giá bán
  960.000₫
  Giá thông thường
  1.160.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới phòng họp GL402XB - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.250.000₫
  Giá bán
  1.250.000₫
  Giá thông thường
  1.500.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới nhân viên GL217 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  990.000₫
  Giá bán
  990.000₫
  Giá thông thường
  1.190.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới cao cấp GL201 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.350.000₫
  Giá bán
  1.350.000₫
  Giá thông thường
  1.620.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới nhân viên GL119 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  880.000₫
  Giá bán
  880.000₫
  Giá thông thường
  1.060.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới nhân viên GL117 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.150.000₫
  Giá bán
  1.150.000₫
  Giá thông thường
  1.380.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL321 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.100.000₫
  Giá bán
  2.100.000₫
  Giá thông thường
  2.520.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế xoay lưới cao cấp GL315 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  2.610.000₫
  Giá bán
  2.610.000₫
  Giá thông thường
  3.140.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới cao cấp GL112 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.150.000₫
  Giá bán
  1.150.000₫
  Giá thông thường
  1.380.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế lưới nhân viên GL101K - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  750.000₫
  Giá bán
  750.000₫
  Giá thông thường
  900.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Ghế phòng họp chân quỳ SL905 - Nội Thất Hòa Phát
  Giá thông thường
  1.380.000₫
  Giá bán
  1.380.000₫
  Giá thông thường
  1.660.000₫
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng